Tretie narodeniny edujobs.sk

Svet podľa edujobs. Rok s poradovým číslom 3

Je MDD a my máme za sebou ďalší rok. Jednoslovné zhrnutie by mohlo byť, že úspešný. Ale je tam niekoľko ale, ktoré nás brzdia v prehnanom optimizme. Začnime však pozitívne.

Počet ponúk je najvyšší v histórii a z učiteľov už nie sú brigádnici

Tretí rok života edujobs.sk sa niesol v kontexte prudkého nárastu voľných pracovných miest. Celkovo školy a školské zariadenia zverejnili 1811 pracovných miest. To je dvojnásobne viac, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku.  Dobrou správou pre učiteľov je, že po tom, ako sme pred dvomi rokmi upozornili na fenomén práce učiteľov na dobu určitú do 30. júna, sa zmenila nielen legislatíva, ale aj prístup škôl. Zatiaľ čo v období od 1.6. 2013 do 31.5. 2014 tvorili práce na dobu určitú 6 % zo všetkých ponúk, v tomto roku to boli už len 3 %.

Menej učiteľov na materskej a rodičovskej dovolenke

Zaujímavosťou je klesajúci počet ponúk, v ktorých školy hľadajú učiteľov na zástup počas rodičovskej dovolenky. Kým v roku 2014 to bolo až 16 %, o dva roky neskôr sa podiel takýchto ponúk znížil na 9 %. Existuje predpoklad, že za týmto poklesom

Najviac práce vytvárajú základné školy

Základné školy zverejnili 787 voľných pracovných miest z toho 311 na prvom stupni. Nasledovali stredné školy, ktoré potrebovali 245 pracovníkov a materské školy so 141 ponukami.

Struktura škol využívajúcich edujobs.sk

Dlhodobý trend nedostatku učiteľov anglického jazyka dopĺňajú učitelia prírodných vied, a to najmä matematiky, informatiky a chémie.

aprobacie

A aké výzvy pred nami stoja?

Po pozitívnych informáciách pre uchádzačov však úroveň optimizmu začína klesať. Do školstva chce ísť menej ľudí ako v predchádzajúcom roku. Nie je to veľmi dramatické, ale pokles počtu reakcií cítiť. Priemerne na jednu pracovnú pozíciu zaregovalo takmer 11 uchádzačov. Rok predtým toto číslo však bolo vyššie ako 19 priemerne reagujúcich uchádzačov. Je to spôsobené aj štruktúrou ponúk, ale ak sa pozrieme len na učiteľské pozície, tak aj tu nastal pokles. V prípade učiteľov ZŠ je ten pokles približne 28 %. V prípade stredných škôl je ten pokles záujmu uchádzačov o 25 %.

Nepedagogické pozície školy obsadzujú len ťažko

Pozrime sa napríklad na zamestnancov školských jedální. Ak sa oprieme o dáta z trhu práce, tak aktuálne len v Bratislave podľa hoteliérov a reštauratérov chýba približne 200 kuchárov. No a teraz si predstavte, že ste kuchár a hľadáte si prácu. Akú motiváciu máte na to, aby ste išli variť podľa noriem do školskej jedálne a zaradiť sa do tabuľkových platov? Aj to je dôvod, prečo na jednu voľnú pracovnú pozíciu kuchárov reagujú v priemere len 4 uchádzači.

struktura_reakcii

Nedostatok kvalitných uchádzačov sa prejavuje aj v regiónoch

Aj napriek pretrvávajúcej verejnej diskusii o odmeňovaní učiteľov zaráža skutočnosť, že ľahšie obsadíme pracovnú pozíciu učiteľa v Bratislave ako v dedinke na strednom alebo východnom Slovensku. A to aj napriek tomu, že povolanie učiteľa v regiónoch patrí medzi najstabilnejšie a  v regionálnom kontexte nezriedka aj nadpriemerne ohodnotené.

Ale napriek tomu všetkému bol to dobrý rok. Chceli by sme touto cestou poďakovať všetkým, ktorí si prácu hľadali, a poblahoželať všetkým, ktorí si prácu našli. Chceli by sme však poznať aj vaše očakávania a nápady, aby pre vás www.edujobs.sk bol od septembra ešte lepším partnerom pri hľadaní novej práce alebo nových učiteľov. Dajte nám vedieť, čo viac ako poskytovanie najrýchlejšej cesty k novej práci môžeme ešte urobiť.

A ako pri každej oslave, oplatí sa niečo zaželať. Tak my si teda želáme, aby ste edujobs.sk  používali aj naďalej. Všetci. Školy, učitelia i zriaďovatelia, ale najmä uchádzači o kariéru v školstve.

V súčasnosti projektový manažér edujobs.sk. V minulosti technológ vzdelávania, PR-kár a lektor pohybujúci sa na hranici sveta vzdelávania a trhu práce. Nezriedka tú hranicu prekročí, aby nazrel na druhú stranu. Vyskytuje sa na HR konferenciách a mudruje na školách po celom Slovensku. Snaží sa mať prehľad o všetkom, čo sa deje na "slovenských školách".