Prečo sova a jablko sú považované za symboly vzdelania?

Sova alebo jablko? Aké sú symboly vzdelania?

Keď sme s našim skvelým grafikom v máji 2013 vytvárali logo pre edujobs.sk, tak sme sa nevedeli rozhodnúť, či do loga zapracovať sovu, jablko alebo iný symbol. V procese tvorby sme sledovali a inšpiráciu hľadali v iných „školských“ projektoch. Po chvíľke „googlenia“ sme mali pred sebou na monitore desiatky lôg vzdelávacích inštitúcií ktorým dominovala sova alebo jablko. Aj niekde v našom podvedomí boli tieto dva symboli spájané so školstvom. Podobne, ako keď má dieťa nakresliť vlak a nakreslí parnú lokomotívu s kúdolom dymu z komína, aj keď nikdy naživo tento typ vlaku nevidelo.

V hlave mi ale vŕtala otázka prečo práve tieto dva symboly zostávajú v našich hlavách a vynoria sa nám vždy pri predstave školstva.

Okuliarnatá sova s ukazovátkom

Západné kultúry považujú sovu za symbol múdrosti. Podľa niektorých prameňov si toto svoje označenie vyslúžila vďaka svojmu pokoju a rozvahe s ktorou dokáže dlho sedieť a analyzovať možnosti na získanie potravy. Vraj aj múdri ľudia dlho analyzujú problém, kým urobia rozhodnutie. Druhý názor je, že toto vnímanie pochádza zo starovekého Grécka a mýtickej bohyne múdrosti Atény. Táto bola zobrazovaná so sovou ako svojím symbolom. Nech to už je akokoľvek existuje aj ďalší vzťah medzi vzdelanosťou, múdrosťou a sovou. V mnohých kultúrach je sova považovaná za posla zlých správ a nešťastia. No a úprimne si priznajme pre koľkých z našich študentov je dosahovanie vzdelania zlou správou.

Ale s múdrosťou sov to asi nebude všetko úplne tak ako to vnímame. Podľa vedcov patrí väčšina sových druhov skôr do tej menej inteligentnej časti vtáčej populácie.

Tri príbehy o červenom jabĺčku

V USA je červené jabĺčko symbolom pre učiteľov a učenie. Už viac ako sto rokov pritom študenti v prvý deň školského roka dávajú svojim učiteľom vyleštené červené jabĺčko. A ako jablko získalo túto svoju pozíciu?
Opäť existuje viacero názorov. Asi tým najuveriteľnejším je návrat v čase. V šestnástom až osemnástom storočí v Dánsku, Švédsku a v Spojených štátoch platili najchudobnejší poľnohospodári učiteľovi svojich detí jedlom. Najčastejšie s bežne dostupnými jablkami a zemiakmi. Toto jedlo bolo dodatočnou odmenou k nízkej mzde učiteľa, ale ako sa časom zvyšovala jeho mzda, prestali ho zásobovať potravinami. Nakoniec to dopadlo tak, že študent, aby neprišiel do školy na začiatku roka s prázdnymi rukami, priniesol aspoň jedno jabĺčko.

História poukazuje aj na iný príbeh. V prerozprávanom príbehu biblickej Evy a Adama, povedala Eva Adamovi aby zjedol jablko zo stromu poznania. Aj keď v knihe Genesis sa o hovorí len o „ovocí zo stromu poznania“ tak jablko si počas storoči uzurpovalo toto miesto. V prenesenom význame aj tým, ako učitelia ponúkajú vedomosti svojím študentom, sú pre študentov tým pomyselným „stromom poznania“ a preto jablko je ideálnym symbolom.

V anglicky hovoriacom svete existuje ešte jedno vysvetlenie. Každé písmeno ktoré sa deti naučia má aj svoj symbol. Pre A to je Apple teda jablko. Preto ho študenti nosia svojmu učiteľovi ako spomienku na prvé písmenko ktoré sa naučili. Toto vyleštené červené jabĺčko je prejavom vďaky učiteľovi za to čo ich už naučil a rovnako, keďže symbolizuje aj začiatok abecedy je očakávaním toho, čo sa v ďalšom školskom roku ešte naučia.

Na Slovensku sa táto tradícia neujala asi najmä preto, lebo najbežnejšia asociácia pre písmenko A je u nás AUTO 🙂

V súčasnosti projektový manažér edujobs.sk. V minulosti technológ vzdelávania, PR-kár a lektor pohybujúci sa na hranici sveta vzdelávania a trhu práce. Nezriedka tú hranicu prekročí, aby nazrel na druhú stranu. Vyskytuje sa na HR konferenciách a mudruje na školách po celom Slovensku. Snaží sa mať prehľad o všetkom, čo sa deje na "slovenských školách".