Kde bolo najviac práce pre učiteľov?

Rok 2015 podľa edujobs.sk

Máme za sebou 365 úspešných dní hľadania tých najkvalitnejších zamestnancov pre slovenské školy a rok 2015 nám priniesol aj niekoľko veľkých míľnikov.

Ponukou Učiteľ náboženskej výchovy na druhom stupni základnej školy s poradovým číslom 1471 sme 1. júna oslávili druhé narodeniny. Ale ešte predtým sa nám podarilo o zmysluplnosti projektu www.edujobs.sk presvedčiť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Minister Juraj Draxler spolu s riaditeľkou portálu Profesia.sk Ivanou Molnárovou podpísali memorandum o porozumení, v ktorom sme sa zaviazali poskytovať aj naďalej všetky služby bezplatne a zároveň exportovať voľné miesta na slovenských školách aj na stránku www.minedu.sk.

Prvou zverejnenou ponukou v tomto roku bola pozícia „Kuchár / Kuchárka“ s poradovým číslom 923. Tú poslednú v roku 2015 zverejnila Základná umelecká škola v Polomke a bolo to voľné pracovné miesto „Tajomník – Tajomníčka“. Celkovo školy a školské zariadenia za jeden rok zverejnili 1645 voľných pracovných miest. Dvojnásobne viac ako v roku 2014.

Akej práce bolo v roku 2015 na edujobs.sk najviac?

Pozícia

Počet voľných pracovných miest

Učiteľ/ka 2. stupeň ZŠ

456

Učiteľ/ka 1. stupeň ZŠ

276

Učiteľ/ka

224

Vychovávateľ

137

Učiteľ/ka

118

O aké pozície bol najväčší záujem?

Náš cieľ priťahovať do škôl kvalitnejších učiteľov sa, zdá sa, napĺňa. V porovnaní s rokom 2014 totiž stúpol priemerný počet reakcií. Svoj životopis na niektorú zo zverejnených pracovných pozícií poslalo až 25 785 uchádzačov. Z pedagogických pozícií najviac záujemcov reagovalo na pozíciu Učiteľ/ka v materskej škole, a to až 24,3 uchádzača. Ešte lepšie na tom boli vychovávatelia. Túto pozíciu by chcelo robiť v priemere 38,7 uchádzačov. V prípade učiteľov základných a stredných stredných škôl bol priemerný počet reakcií okolo 11.  V tabuľke nižšie však nájdete našu top 3 podľa skutočného záujmu.

Pozícia

Počet zaslaných životopisov

Hospodár/ka (Košice)

383

Informátor/ka (Bratislava)

153

Vychovávateľ/ka (Diagnostické centrum)

108

Zaujímavosťou je, že na východe Slovenska je práce v školstve najmenej, byť učiteľom túži najmenej ľudí v Trenčianskom kraji

Veľmi zaujímavou štatistikou v roku 2015 bolo aj regionálne pokrytie ponúkaných voľných pracovných miest v školstve. Najviac práce v školách bolo v Bratislavskom kraji, čo môže svedčiť o vyššej fluktuácii učiteľov. Dôvodov bude zrejme viac, ale tie najhlavnejšie budú zrejme nízke ohodnotenie práce učiteľa a veľká dostupnosť inej práce. S ohľadom na absolútny počet škôl a školopovinných detí a mládeže má najmenšie zastúpenie voľných pracovných miest v školstve Prešovský kraj. Pri porovnaní priemerného počtu reakcií na voľné pracovné miesta nám ako región s najťažšie obsaditeľnými  pracovnými miestami vyšiel Trenčiansky kraj, kde priemerný počet reakcií na jednu zverejnenú ponuku neprekročil 9 reagujúcich.

Kraj

Počet ponúk

Priemerný počet reakcií

Bratislavský

836

18,8

Trnavský

171

10,7

Trenčiansky

101

8,7

Nitriansky

95

10,1

Žilinský

103

13,3

Banskobystrický

112

13,4

Prešovský

72

14,5

Košický

121

18,7

Aké služby sme pre Vás spustili v roku 2015?

Upravili sme overovanie pracovných ponúk proti prípadnému zneužitiu, pripravili sme pre školy aj zriaďovateľov jednoduchý nástroj, prostredníctvom ktorého dokážu bezproblémovo pridať všetky voľné pracovné miesta na konkrétnej škole alebo v meste či obci aj na vlastné internetové stránky. Je to momentálne najjednoduchšia cesta ako naplniť požiadavky zákona 317/2009 Z.z.
Edujobs.sk ste mohli stretnúť na viacerých odborných podujatiach. Boli sme partnerom vynikajúcej konferencie Učiteľ nie je Google 2 od spoločnosti Raabe.

No a čo pre Vás chystáme v roku 2016?

Okrem úprav formuláru na pridanie pracovnej ponuky, aby bolo toto pridanie ešte jednoduchšie, plánujeme spustiť program Teacherhunters, kde chceme zapojiť profesionálnych recruiterov a špecialistov na výber zamestnancov z firiem. Naším cieľom je, aby firma pomohla škole nájsť toho najlepšieho uchádzača, aby riaditelia škôl, ak budú mať záujem, prenechali starosti s výberom nového učiteľa na profesionála, ktorý to pre školu urobí zadarmo, a pritom tak kvalitne, ako keby vyberal zamestnanca k sebe do firmy. A aby sme nezabudli plánujeme pokračovať v popularizácii učiteľského povolania a presviedčaní rodičov a širokej verejnosti o dôležitosti a hodnote vzdelania pre život i budúcu kariéru každého dieťaťa a posilňovať tak význam a postavenie učiteľov v spoločnosti.

V súčasnosti projektový manažér edujobs.sk. V minulosti technológ vzdelávania, PR-kár a lektor pohybujúci sa na hranici sveta vzdelávania a trhu práce. Nezriedka tú hranicu prekročí, aby nazrel na druhú stranu. Vyskytuje sa na HR konferenciách a mudruje na školách po celom Slovensku. Snaží sa mať prehľad o všetkom, čo sa deje na "slovenských školách".