Overovanie ponúk práce v školstve spôsobuje, že jej zverejnenie niekedy trvá dlhšie!

Prečo niekedy pridanie ponuky na Edujobs.sk trvá dlhšie ako zvyčajne?

Služby portálu Edujobs.sk využilo od spustenia do konca septembra 2015 viac ako 1 600 škôl. Keď sme túto službu pripravovali, hľadali sme najjednoduchší spôsob, ako by školy mohli pridávať pracovné ponuky. Dnes v podstate celý proces funguje takto.

Na internetovej stránke www.edujobs.sk kliknete na položku Pridať pracovnú ponuku. Formulár na pridanie ponuky Vás prevedie všetkými povinnými položkami, od zadania pracovnej pozície cez výber aprobácie a deň nástupu do zamestnania až po výber školy. Tajným tipom pre najrýchlejší výber školy je zadať adresu sídla školy alebo školského zariadenia. Doplníte kontaktnú osobu a kontaktné údaje, na ktoré majú uchádzači reagovať. Pridáte ponuku a my na uvedený e-mail pošleme verifikačnú správu, ktorou potvrdíte pridanie ponuky. A tu nastupuje proces, ktorý vidieť nie je.

Aby práca v školstve bola transparentná náš edujobs.sk support overuje každú jednu ponuku ktorú školy bezplatne pridajú.

Chránime školy pred zneužitím systému Edujobs.sk

Po tom ako ponuku pridáte, prichádza na rad overovanie na strane Edujobs.sk. Asi je na mieste otázka, prečo ponuky overujeme. Základné dôvody sú asi tieto:

  • Upozornenie na prípadné diskriminačné podmienky v pracovnom inzeráte
  • Kontrola úplnosti kontaktných údajov
  • Ochrana pred zneužitím služby Edujobs.sk

Zákonník práce jasne definuje diskriminačné podmienky. V ponuke práce nemôžete napríklad uviesť požadovaný vek či pohlavie uchádzača. Je to jedna z častých chýb, ktoré robia školy. Náš support si každú jednu ponuku prečíta a ak v nej nájde niečo, čo zákon zakazuje, kontaktuje zadávateľa a pomôže upraviť pracovnú ponuku tak, aby spĺňala všetky požiadavky. Rovnaký postup je aj v prípade kontroly kontaktných údajov. Asi najkomplikovanejšou časťou overovacieho procesu je ochrana pred zneužitím. Všetky ponuky prejdú aj akousi „kontrolou originality“. Tento proces zahŕňa kontrolu IP adresy, z ktorej bola pracovná ponuka pridaná, porovnávame tzv. podozrivé faktory – teda podobné charakteristické črty ponúk, overujeme či ponuku pridali zamestnanci školy, a keď sa nevieme z verejne dostupných zdrojov dopátrať k týmto odpovediam, príde na rad telefonické preverenie priamo u zadávateľa. Tento proces niekedy trvá niekoľko hodín, ale jeho cieľom je chrániť uchádzačov o kariéru v školstve od nemilých sklamaní spojených s falošnými ponukami.

A čo robíme ak sa objaví falošná ponuka?

Aj tu existuje viacero scenárov. Ak je ponuka falošná, tak ju jednoducho vymažeme. Ak aj napriek našej manuálnej kontrole je ponuka zverejnená, tak ju preveríme a stiahneme okamžite po nahlásení podozrenia od uchádzačov. A ak naozaj došlo k pokusu o zneužitie portálu www.edujobs.sk, tak kontaktujeme príslušné regionálne oddelenie policajného zboru a podávame trestné oznámenie. Technológie nám dnes dávajú možnosť vypátrať konkrétneho páchateľa na základe jeho IP adresy. Aj mobilní operátori už dnes na takéto kybernetické útoky odpovedajú úzkou spoluprácou s políciou, aby pomohli odhaliť identitu záškodníkov, tak ako sa to darí pri zatiaľ jedinom pokuse o zneužitie Edujobs.sk vo Zvolene.

A prečo to robíme takto? Lebo sme presvedčení, že každý, kto sa rozhodne ísť pracovať na rozvoji budúcnosti našich detí, si zaslúži, aby ho nikto nediskriminoval a nezavádzal. Aj preto sme spustili Edujobs.sk – aby sme do výberov učiteľov, pedagogických i nepedagogických pracovníkov vniesli čo najviac transparentnosti.

V súčasnosti projektový manažér edujobs.sk. V minulosti technológ vzdelávania, PR-kár a lektor pohybujúci sa na hranici sveta vzdelávania a trhu práce. Nezriedka tú hranicu prekročí, aby nazrel na druhú stranu. Vyskytuje sa na HR konferenciách a mudruje na školách po celom Slovensku. Snaží sa mať prehľad o všetkom, čo sa deje na "slovenských školách".