3073 pracovných pozícií a menej uchádzačov. Aj taký bol školský rok 2017/2018.

Na konci školského roku je fajn obzrieť sa dozadu a aj v Edujobs.sk je čo bilancovať. Školský rok 2017/2018 bol pri hľadaní zamestnancov do slovenských škôl, rokom rekordným. Za 10 mesiacov jeho trvania školy zverejnili 3073 pracovných ponúk. To je nárast o viac ako 500 pracovných ponúk v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

S rastúcim počtom ponúk ale nedrží krok počet reagujúcich uchádzačov. Celkový počet reakcií prekonal v uplynulom školskom roku počet 21 700  a medziročne narástol o takmer 4000 ľudí reagujúcich na aspoň jednu pracovnú ponuku ponuku. Avšak priemerný počet reakcií klesol na približne 7 reagujúcich.

Regionálne rozdiely sú v počte ponúk, ale aj v počte reakcií.

Najviac pracovných pozícií otvorili školy v Bratislavskom kraji. Na celkovom počte zverejnených pracovných pozícií sa podieľali až 59 %. Naopak najmenej pracovných príležitostí v školstve bolo vytvorených v Prešovskom kraji a to len 4 %.

V reakciách uchádzačov na učiteľské pozície dominujú veľké mestá. V prvej desiatke pracovných ponúk s najvyšším počtom reakcií sa umiestnila len Bratislava a Košice. Naopak najmenej reakcií majú školy v menších obciach najmä na strednom a východnom Slovensku.

Koho školy hľadali najviac?

Pedagogické pozície
Pozícia Počet ponúk
2.stupeň ZŠ 949
526
1.stupeň ZŠ 483
367
ZUŠ 55

 

Nepedagogické pozície
Pozícia Počet ponúk
Vychovávateľ 288
Kuchár 214
Upratovačka 201
Pedagogický asistent 155
Psychológ 67

Nedostatkovými aprobáciami zostávajú prírodné vedy.

Matematika, fyzika a chémia sú tromi najťažšie obsaditeľnými aprobáciami. V priemere na jednu voľnú pozíciu reaguje len 2,87 uchádzača. Výrazne lepšia situácia je v prípade jazykov. Pokiaľ škola hľadá učiteľa slovenčiny, tak v priemere jej zareaguje viac ako 10 uchádzačov. V prípade angličtiny ich je viac ak 6. Z pohľadu reakcií sa však najlepšie darí školám hľadajúcim učiteľov dejepisu, občianskej výchovy alebo geografie. V prípade týchto odborov je priemerný počet reakcií vyšší ako 10.

Počet reakcií na ponuky podľa aprobácie

Chémia 3,33 Slovenský jazyk 10,18 Dejepis 11,96
Matematika 2,70 Anglický jazyk 6,23 Občianska výchova 10,04
Fyzika 2,57 Nemecký jazyk 4,67 Geografia 8,07

Čo školám pomohlo k vyššiemu počtu uchádzačov?

Čoraz častejšie vidíme trend, že uchádzači vyhľadávajú „dobré“ školy. Školy, ktoré dlhodobo dosahujú dobré výsledky v rámci monitorov, alebo maturít, prípadne sa v pozitívnom svetle hovorí o úspechoch žiakov na olympiádach, celkovom prostredí školy alebo o schopnostiach riaditeľa, tak ponuky týchto škôl majú aj viac záujemcov o prácu. V priemere je ten nárast vyšší o 13,6%.

 

V súčasnosti projektový manažér edujobs.sk. V minulosti technológ vzdelávania, PR-kár a lektor pohybujúci sa na hranici sveta vzdelávania a trhu práce. Nezriedka tú hranicu prekročí, aby nazrel na druhú stranu. Vyskytuje sa na HR konferenciách a mudruje na školách po celom Slovensku. Snaží sa mať prehľad o všetkom, čo sa deje na "slovenských školách".